تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

امروزه مدیران و رهبران سازمان‌ها با مجهزشدن به مهارت رهبری یا کوچینگ، عملکرد اعضای سازمان را بهتر می‌کنند و بحران‌ها ...