تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

تست هوش ریون مجموعه ای از تست های غیر زبانی که از ابزار های رایج اندازه گیری استدلال قیاسی، توانایی ...

در تصویر زیر چه تعداد حیوان می بینید؟ کدام یک از ببرها تنهاست؟ در تصویر زیر چند مربع را می ...