تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

متن و ترجمه آهنگ Princesses Don’t Cry از Aviva

متن و ترجمه آهنگPrincesses Don’t Cry از Aviva

Princesses Don’t Cry آهنگی بسیار که در سال 2017 منتشر شد در بین مردم بسیار مشهور شد. این آهنگ که سبک پاپ است به بسیاری از دختران انگیزه و اعتماد به نفس داده است. در این آهنگ دختران به قوی بودن تشویق می شوند و گفته می شود که ضعف درون آنها جایی ندارد. این آهنگ زیبا سراسر دنیا انتشار پیدا کرد و مردم زیادی را طرفدار خود کرد. ما به شما پیشنهاد می کنیم این آهنگ زیبا را بشنوید.

متن و ترجمه آهنگPrincesses Don’t Cry از Aviva

[Verse 1]

Boys they’re handsome and strong
پسرها خوش تیپ و قوی هستند

But always the first to tell me I’m wrong
اما همیشه اولین نفر برای اینکه به من بگه من اشتباهم

Boys try to tame me, I know
اونا (پسرا) سعی دارن رامم کنن میدونم

They tell me I’m weird and won’t let it go
آنها به من میگن من عجیب هستم و دست بر نمیدارن

No, I’m fine, I’m lying on the floor again
نه، من خوبم، من دوباره روی زمین دراز کشیدم و دروغ میگم

Cracked door
در ترک خورده (شکسته)

I always want to let you in
من همیشه می‌خوام بزارم تو بیای داخل

Even after all of the shit, I’m resilient
حتی بعد از همه این بدبختی ها من خوب خواهم بود (من انعطاف پذیرم)

[Chorus]

Cause a princess doesn’t cry (no)
چون یک پرنسس گریه نمیکنه (نه)


یک پرنسس گریه نمیکنه (نه اوه)

Over monsters in the night
فرا تر از یه هیولا در شب

Don’t waste our precious time
وقت ارزشمندمونو هدر نمیدیم

On boys with pretty eyes
برای پسرها با چشمان زیبا

A princess doesn’t cry (no)
یک پرنسس گریه نمیکنه (نه)

A princess doesn’t cry (no-o)
یک پرنسس گریه نمیکنه (نه اوه)

Burning like a fire
مثله آتیش بسوز

You feel it all the time
همه این مدت احساسش میکردی

But wipe your teary eyes
ولی اشک چشم هاتو پاک کن

Cause princesses don’t cry
چون یک پرنسس گریه نمیکنه

Don’t cry, don’t cry oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه

Don’t cry
گریه نمیکنن

Don’t cry oh
گریه نمیکنن، اوه

Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، گریه نمیکنه

Cause princesses don’t cry
چون یک پرنسس گریه نمیکنه

[Verse 2]

Girls so pretty and poised
دخترا خوشگل و باثبات هستن

And soft to the touch
مهربون و آسیب پذیر

But God made me rough
ولی خدا من رو سخت تر آفریده

Girls, so heavy the crown
دخترا سرسنگین و بلند مرتبه هستن

They carry it tall
و بهش افتخار میکنن

But it’s weighing me down
ولی من زیر این بارها خم میشم

[Pre-Chorus]

No, I’m fine, I’m lying on the floor again
نه، من خوبم، من دوباره روی زمین دراز کشیدم و دروغ میگم

Cracked door
در ترک خورده (شکسته)

You’re only going to let them in once
فقط یه بار اجازه بده وارد بشن

And you won’t come undone
و اینطوری نابود نمیشی

Cause a princess doesn’t cry (no)
چون یک پرنسس گریه نمیکنه (نه)

A princess doesn’t cry (no-o)
یک پرنسس گریه نمیکنه(نه اوه)

Over monsters in the night
فرا تر از یه هیولا در شب

Don’t waste our precious time
وقت ارزشمندمونو هدر نمیدیم

On boys with pretty eyes
برای پسرها با چشمان زیبا

A princess doesn’t cry (no)
یک پرنسس گریه نمیکنه (نه)

A princess doesn’t cry (no-o)

یک پرنسس گریه نمیکنه(نه اوه)

Burning like a fire
مثله آتیش بسوز

You feel it all the time
همه این مدت احساسش میکردی

But wipe your teary eyes
ولی اشک چشم هاتو پاک کن

[Post-Chorus]

Cause princesses don’t cry
چون یک پرنسس گریه نمیکنه

Don’t cry, don’t cry oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه

Don’t cry
گریه نمیکنن

Don’t cry oh
گریه نمیکنن، اوه

Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، گریه نمیکنه

Cause princesses don’t cry
چون یک پرنسس گریه نمیکنه

I’m fine, I won’t waste my time
من خوبم، وقتم رو تلف نمی کنم

Keep it in a jar, and we’ll leave it for the next one
اون رو درون یک کوزه نگه دارید، و اون رو برای نفر بعدی بزارید

Yeah, I’m fine, I won’t waste my time
آره، خوبم وقت ارزشمندمونو هدر نمیدیم

Keep it in a jar, and we’ll leave it for the next one
اون رو درون یک کوزه نگه دارید، و اون رو برای نفر بعدی بزارید

Yeah, I’m fine
اره، من خوبم

I’m lying on the floor again
دوباره روی زمین دراز میکشم

[Chorus]

Cause a princess doesn’t cry (no)
چون یک پرنسس گریه نمیکنه (نه)

A princess doesn’t cry (no-o)
یک پرنسس گریه نمیکنه (نه اوه)

Over monsters in the night
فرا تر از یه هیولا در شب

Don’t waste our precious time
وقت ارزشمندمونو هدر نمیدیم

On boys with pretty eyes
برای پسرها با چشمان زیبا

A princess doesn’t cry (no)
یک پرنسس ها گریه نمیکنه (نه)

A princess doesn’t cry (no-o)
یک پرنسس گریه نمیکنه(نه اوه)

Burning like a fire
مثله آتیش بسوز

You feel it all the time
همه این مدت احساسش میکردی

But wipe your teary eyes
ولی اشک چشم هاتو پاک کن

[Post-Chorus]

Cause princesses don’t cry
چون یک پرنسس گریه نمیکنه

Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکن، گریه نمیکنه

Don’t cry
گریه نمیکنن

Don’t cry, oh
گریه نمیکنه، اوه

Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، گریه نمیکنه

Cause princesses don’t cry
چون یک پرنسس گریه نمیکنه

Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکن، گریه نمیکنه

Don’t cry
گریه نمیکنن

Don’t cry, oh
گریه نمیکنه، اوه

Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، گریه نمیکنه

Cause princesses don’t cry
چون یک پرنسس گریه نمیکنه

همچنین بخوانید:متن و ترجمه آهنگ Who says از Selena Gomez