تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

فرق can و could چیست؟

فعل can و could چه فرقی دارند؟
شیگلم

آیا در به کار بردن فعل های can و could به مشکل خورده اید؟ اغلب زبان آموزان این مشکل را دارند. فعل های وجهی همراه با افعال اصلی می‌آیند و برای بیان توانایی‌ها، الزامات، احتمالات، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌ها، پیش‌بینی‌‌ها، حدس‌ها و … استفاده می‌شوند. فعل‌های وجهی از نظر شخص صرف نمی‌شوند و همیشه به یک صورت به کار می‌روند. این فعل های وجهی بر خلاف فعل های اصلی برای سوالی شدن و منفی شدن نیازی به do و does ندارند. ما در این بخش فرق can و could را به طور کامل به شما آموزش می دهیم.

فرق can و could چیست؟

سوالی کردن و منفی کردن

سوالی کردن جملات با can بسیار ساده است. تنها کافی است جای فاعل و فعل را با هم عوض کنیم:

?Can I? Can you? Could I? Could you

شکل منفی فعل can در انگلیسی محاوره‌ای can’t و در حالت رسمی و نوشتاری cannot است. در حالت محاوره‌ای زمانی از cannot استفاده می‌کنیم که بخواهیم تاکیدی بر جمله داشته باشیم.
شکل منفی فعل could در انگلیسی محاوره‌ای couldn’t و در حالت رسمی و نوشتاری could not است. در حالت محاوره‌ای زمانی از could not استفاده می‌کنیم که بخواهیم روی جمله تاکید کنیم.

کاربردهای فعل وجهی can

1. برای صحبت کردن درباره توانایی و مهارت. در این کاربرد فعل can به معنای “توانستن” یا “بلد بودن” است.

“ماریا” می‌تواند به چهار زبان صحبت کند.

I can’t swim but my sister can 

من نمی‌توانم شنا کنم اما خواهرم می‌تواند.

2. برای صحبت کردن درباره ممکن بودن یا نبودن چیزی. در اینجا می‌توانیم فعل can را “توانستن” یا “ممکن بودن” ترجمه کنیم.

learning English can be difficult

یادگیری زبان انگلیسی می‌تواند [ممکن است] سخت باشد.

Children can be very naughty

بچه‌ها می‌توانند خیلی شیطان باشند. [بچه‌ها بعضی موقع‌ها خیلی شیطان می‌شوند.]

3. برای درخواست دادن و رد کردن درخواست کسی. در اینجا فعل can را “توانستن” و “اجازه داشتن” ترجمه می‌کنیم.

می‌توانم الان به خانه بروم؟

You can go whenever you like

 هر موقع دوست داشتی می‌توانی [اجازه داری] بروی.

4. به کسی پیشنهاد کمک دادن. can در اینجا به معنای “توانستن” و “خواستن” ترجمه می‌شود.

?Can I help you

می‌توانم کمکت کنم؟ [می‌خواهی کمکت کنم؟]

?Can I carry that bag four you

می‌خواهی آن کیف را من برایت حمل کنم؟

کاربردهای فعل وجهی could

1. برای صحبت کردن درباره توانایی و مهارت در گذشته (شکل گذشته فعل can). در این کاربرد فعل could به معنای “توانستن” یا “بلد بودن” است.

I could run very fast, when I was younger

وقتی جوان‌تر بودم می‌توانستم خیلی سریع بدوم.

She couldn’t get a job anywhere

او هیچ کجا نمی‌توانست شغلی پیدا کند.

2. برای صحبت کردن درباره ممکن بودن یا نبودن چیزی در گذشته (شکل گذشته فعل can). در اینجا می‌توانیم could را “توانستن” یا “ممکن بودن” ترجمه کنیم.

Our teacher could be very strict, when we were at school

وقتی مدرسه می‌رفتیم معلم ما می‌توانست خیلی سختگیر باشد. [بعضی معلم‌ها خیلی سختگیر بودند.]

You couldn’t use computers in the nineteenth century

در قرن نوزدهم ممکن نبود [شما نمی‌توانستید] از کامپیوتر استفاده کنید.

3. برای درخواست کردن مودبانه در موقعیت‌های رسمی. در این کاربرد معمولا با فعل could جمله سوالی می‌سازیم. به مثال‌ها نگاه کنید:


امکان دارد من الان بروم؟

?Could you lend me a dictionary please

می‌شود لطفا به من یک فرهنگ لغت قرض بدهید؟

4. برای پیشنهاد کمک دادن مودبانه به فردی. در این کاربرد می‌توانیم با فعل could یک جمله سوالی یا خبری بسازیم. مثال‌ها را ببینید:

?Could I give you a lift

می‌خواهید شما را برسانم؟

I could carry that for you

می‌توانم آن را برایتان حمل کنم.

could have

زمانی از فعل could have استفاده می‌کنیم که نشان دهیم عملی الان یا زمانی در گذشته ممکن بوده است. به مثال‌ها توجه کنید:

It’s ten o’clock. They could have arrived now

ساعت ده است. احتمالا باید تا الان می‌رسیدند.

They could have arrived hours ago

آنها ساعت‌ها قبل می‌توانستند برسند.

سخن آخر

در این مطلب سعی کردیم به طور کامل فرق can و could را آموزش دهیم. اینکه بدانید این دو فعل را چه زمانی استفاده کنید لازم است بارها و بار ها تمرین کنید و از تکرار جملات خسته نشوید. چرا که یادگیری زبان فقط با تکرار امکان پذیر است.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Hello از Adele