تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

تفاوت بین may و might در زبان انگلیسی

تفاوت may و might ( شاید ) چیست؟
شیگلم

تفاوت may و might ( ممکن است ) چیست؟ خیلی از زبان آموزان هنگام یادگیری گرامر زبان انگلیسی متوجه تفاوت بین این دو کلمه نمی شوند. به برای درک کامل تفاوت این دو فعل کمکی که به معنی ” ممکن است ” هستند، کاربردهای آنها را در زمان های مختلف مرور و بررسی می کنیم و برای هر کدام مثالی ذکر می شود تا به طور کامل متوجه تقاوت may و might بشوید.

تفاوت may و might ( ممکن است )  چیست؟

کاربرد و تفاوت may و might ( ممکن است ) در زمان حال یا آینده

از افعال کمکی may و might به معنای “شاید” زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم به احتمال انجام کاری در زمان حال یا آینده اشاره کنیم. بطور کلی ساختار استفاده از این دو فعل کمکی بصورت زیر است:

فعل ساده + may / might + فاعل

فعل ing دار + may / might + be + فاعل

به مثال های زیر توجه کنید:

Take an umbrella with you. It might rain.

با خودت چتر ببر. شاید باران بیاید.

I haven’t decided yet where to spend my holidays. I may go to France.

هنوز تصمیم نگرفتم که تعطیلاتم را کجا بگذرانم. شاید به فرانسه بروم.

may go to London tomorrow. Ali might come with me.

 شاید فردا بروم لندن. ممکن است علی با من بیاید.

Nazanin may be coming to see us tomorrow.

نازنین ممکن است فردا به دیدن ما بیاید .

نکته: برای استفاده در حالت منفی به may و might واژه not را اضافه میکنیم. مثال:

Sarah may not come to the party tonight. She isn’t well.

شاید سارا امشب به مهمانی نیاید. حالش خوب نیست.

نکته مهم: در صورتیکه خیلی در مورد حدس و گمانمان درباره حال یا آینده مطمئن نباشیم، به جای may از might استفاده میکنیم. مثال:

might see you tomorrow.

شاید فردا ببینمت. (مطمئن نیستم، احتمالش خیلی کم است)

It looks nice, but it might be very expensive.

خیلی قشنگ است، ولی احتمالاً خیلی گران است. (اصلاً مطمئن نیستم، شاید هم ارزان باشد)

کاربرد و تفاوت may و might ( ممکن است ) در زمان گذشته

برای حدس زدن در مورد گذشته (شاید عملی در گذشته اتفاق افتاده باشد)، افعال کمکی may و might را با استفاده از ساختار زیر به کار می بریم:

حالت سوم فعل + may / might + have + فاعل

به مثال های زیر توجه کنید:

Negar wasn’t at the party. She may / might have been sick.

نگار در مهمانی نبود. شاید مریض بوده است.

در جمله بالا گوینده از مریض بودن نگار مطمئن نیست و تنها احتمال می دهد که نگار مریض است.

A: How did Mina hurt herself?

B: I’m not sure. She might have fallen down.

الف: مینا چطور به خودش صدمه زد؟

ب: نمیدانم. ممکن است از جایی افتاده باشد.

A: I wonder why she didn’t answer the phone.

B: She may have been asleep.

الف: نمیدانم چرا تلفن را جواب نداد.

ب: ممکن است خواب بوده اباشد.

نکته: برای منفی کردن الگوی بالا بعد از may / might کلمه not را اضافه میکنیم. مثال:

A: I was surprised that Maryam wasn’t at the meeting.

B: She might not have known about it.

الف: تعجب کردم که مریم در جلسه نبود.

ب: شاید خبر نداشته است.

تفاوت may و might برای درخواست اجازه

برای درخواست اجازه بصورت مودبانه از فعل کمکی may و بصورت خیلی خیلی رسمی از فعل کمکی might استفاده میکنیم. مثال:

May I borrow your car tomorrow?

ممکن است / می شود فردا ماشینت را قرض بگیرم؟

May we come a bit later?

ممکن است / می شود ما یکم دیرتر بیایم؟

Might we ask you a question

ممکن است از شما یک سوال بپرسم؟ (خیلی رسمی)

Might I just interrupt for a moment?

ممکن است یک لحظه مزاحم بشوم؟ (خیلی رسمی)

کاربرد may برای اجازه دادن

برای اینکه بصورت رسمی و مودبانه به کسی اجازه بدهیم یا بگوییم اجازه انجام کاری را دارد از فعل مدال may استفاده میکنیم. مثال:

You may go now.

الان می توانی (اجازه داری) بروی.

You may come at eleven if you wish.

اگر خواستی می توانی (اجازه داری) ساعت 11 بیایی.

Students may not wear jeans.

دانش آموزها اجازه ندارند شلوار جین بپوشند.

You may not borrow the car until you can be more careful with it!

تا زمانیکه بیشتر مراقب نباشی اجازه نداری ماشین را قرض بگیری.

امیدواریم در این مطلب کاربرد و تفاوت may و might در زبان انگلیسی رو کاملاً یاد گرفته باشید. اگر هنوز سوالی در مورد این دو فعل کمکی دارید، حتماً در بخش نظرات این صفحه به اشتراک بگذارید تا پاسخگوی شما باشیم.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons