تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

متن و ترجمه آهنگ Hello از Adele

متن و ترجمه آهنگ Hello از Adele
شیگلم

«سلام» (Hello) ترانه‌ای از خواننده بریتانیایی ادل است که به عنوان آهنگ پیشگام از سومین آلبوم استودیویش(۲۰۱۵) منتشر شد. ادل این ترانه را همراه با آهنگساز خود گرگ کریستین نوشت. پس از انتشار، ترانه نقدهای مثبتی از سوی منتقدان دریافت کرد، منتقدانی که به‌طور مطلوب آن را با کار پیشین ادل مقایسه کردند و اشعار ترانه و صدای ادل را مورد ستایش قرار دادند. ترانه درلندن ضبط شد.

متن و ترجمه آهنگ Hello از Adele

[Verse 1]
Hello, it’s me
سلام این منم
I was wondering if after all these years
من می خوام بدونم که بعد از این همه سال
You’d like to meet, to go over Everything
دوست داری منو ملاقات کنی، همه چیز رو به یاد بیاری؟
They say that time’s supposed to heal ya
اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه
But I ain’t done much healing
ولی من اونقدرا هم خوب نشدم

?Hello, can you hear me
سلام، صدا منو میشنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید می بودیم
When we were younger and free
وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت
[Pre-Chorus 1]
There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست
And a million miles
بیش از یک میلیون مایل (منظورش اینه تفاوتشون با هم بیشتر از یک میلیون مایل هست)
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون خونه بهش زنگ زده)
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ زده باشم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون بیرون بهش زنگ زده)
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم

I’m sorry, for breaking your heart
که بهت بگم من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Verse 2]
?Hello, how are you
سلام حالت چطوره؟
It’s so typical of me to talk about myself
این چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
I’m sorry, I hope that you’re well
من متاسفم، امیدوارم که حالت خوب باشه
Did you ever make it out of that town
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی؟
?Where nothing ever happened
جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد
[Pre-Chorus 2]

It’s no secret
این یک راز نیست
That the both of us are running out of time
که زمان هر دومون داره تموم میشه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ زده باشم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Bridge]
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Anymore
نه دیگه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ زده باشم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

همچنین بخوانید: هارمونی در موسیقی به چه معناست؟