تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

متن و ترجمه آهنگ Nightmare از Halsey

متن و ترجمه کابوس از هالزی
شیگلم

هالزي خواننده مشهور و معروف با منتشر کردن موسیقی كابوس در شبکه‌های مجازی توجه‌ها را به خودش جلب کرد. در ۲۰۱۴ او اولین قرارداد موسیقی خود را با آسترالورکس بست و پس از آن در همان سال اولین آلبوم چند آهنگه خود را به نام اتاق 93 منتشر کرد. هالزی برای صدای خوانندگی متمایزش برجسته شده‌است. آهنگ كابوس او بسيار شنيده شد و مورد توجه همه واقع شد. كابوس در واقع يكی از محبوب ترين آهنگ هاي هالزی است.

متن و ترجمه آهنگ كابوس از هالزي

Now I lay me down to sleep
حال دراز میکشم تا بخوابم
I pray the Lord, my soul to keep
به درگاه خداوند دعا میکنم تا روحم را نگاه‌ دارد
If I shall die before I wake
اگر تقدیر است که پیش از بیداری، بمیرم

I pray the Lord, my soul to take
به درگاه خداوند دعا میکنم که او روحم را دریافت کند
I, I keep a record of the wreckage of my life
من، من همیشه از زندگی خرابم یه یادگاری برمیدارم
I gotta recognize the weapon in my mind
باید اسلحه‌ی ذهنمو بشناسم
They talk shit, but I love it every time
اونا جفنگ میگن، اما من هر دفعه عاشق این جفنگا میشم
And I realize
و میفهمم که
I’ve tasted blood and it is sweet
من خون رو مزه کردم و شیرینه!

I’ve had the rug pulled beneath my feet
قالی رو از زیر پام هم کشیدن (زیرپامو خالی کردن)
I’ve trusted lies and trusted men
به دروغ‌ها و به مردا اعتماد کردم
Broke down and put myself back together again
شکستم و دوباره خودمو کنار هم چیدم
Stared in the mirror and punched it to shatters
به آینه زل زدم و با مشت خوردش کردم
Collected the pieces and picked out a dagger
تیکه هارو جمع کردم و یه خنجر درآوردم
I’ve pinched my skin in between my two fingers
پوست خودمو با دوتا انگشتام نیشگون گرفتم
And wished I could cut some parts off with some scissors
و آرزو میکردم میتونستم یه جاهاییش (پوست) رو با قیچی ببرم
“Come on, little lady, give us a smile”
“یالا، خانم کوچولو، برامون بخند”
No, I ain’t got nothin’ to smile about
نه، من هیچی ندارم که بخوام بابتش لبخند بزنم
I got no one to smile for, I waited a while for
من کسی رو ندارم که واسش لبخند بزنم، یه مدتی میشه که

A moment to say I don’t owe you a goddamn thing
منتظر اون لحظه‌ام که بگم “من هیچ کوفتی به شماها بدهکار نیستم”
I, I keep a record of the wreckage of my life
من، من همیشه از زندگی خرابم یه یادگاری برمیدارم
I gotta recognize the weapon in my mind
باید اسلحه‌ی ذهنمو بشناسم
They talk shit, but I love it every time
اونا جفنگ میگن، اما من هر دفعه عاشق این جفنگا میشم
And I realize
و میفهمم که
I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night
من یه رویای شیرین نیستم، من یه شب جهنمی‌ام ( كابوس شبم)
That I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night
که من یه رویای شیرین نیستم، من یه شب جهنمی‌ام ( كابوس شبم)
No, I won’t smile, but I’ll show you my teeth
نه، نمیخندم، ولی دندونامو بهت نشون میدم
And I’ma let you speak if you just let me breathe
و میذارم که حرف بزنی اگه فقط به من اجازه نفس کشیدن بدی

I, I keep a record of the wreckage of my life
— Halsey


I’ve been polite, but won’t be caught dead
من تموم این مدت مودب بودم، ولی این باعث نمیشه یه مرده به حساب بیام
Lettin’ a man tell me what I should do in my bed
که اجازه بدم یه مرد بهم بگه که توی تخت‌خوابم باید چیکار کنم
Keep my exes in check in my basement
دوست‌پسرای قبلیمو توی زیرزمین تو آب‌نمک میخوابونم
‘Cause kindness is weakness, or worse, you’re complacent
چون مهربونی یه ضعفه و بدتر، توام از خودراضی هستی
I could play nice or I could be a bully
من هم میتونم مهربون باشم، هم میتونم یه قلدر باشم
I’m tired and angry, but somebody should be
من خسته و عصبانی‌ام، ولی حداقل یه نفر باید اینجوری باشه
“Come on, little lady, give us a smile”
“یالا، خانم کوچولو، برامون بخند”
No, I ain’t got nothin’ to smile about
نه، من هیچی ندارم که بخوام بابتش لبخند بزنم
I got no one to smile for, I waited a while for
من کسی رو ندارم که واسش لبخند بزنم، یه مدتی میشه که
A moment to say I don’t owe you a goddamn thing
منتظر اون لحظه‌ام که بگم “من هیچ کوفتی به شماها بدهکار نیستم”
I, I keep a record of the wreckage of my life
من، من همیشه از زندگی خرابم یه یادگاری برمیدارم
I gotta recognize the weapon in my mind
باید اسلحه‌ی ذهنمو بشناسم
They talk shit, but I love it every time
اونا جفنگ میگن، اما من هر دفعه عاشق این جفنگا میشم
And I realize
و میفهمم که
I, I keep a record of the wreckage of my life
من، من همیشه از زندگی خرابم یه یادگاری برمیدارم
I gotta recognize the weapon in my mind
باید اسلحه‌ی ذهنمو بشناسم
They talk shit, but I love it every time
اونا جفنگ میگن، اما من هر دفعه عاشق این جفنگا میشم
And I realize
و میفهمم که
Someone like me can be a real nightmare, completely aware
یکی مثل من میتونه یه کابوس واقعی باشه، کاملا هم آگاه باشه
But I’d rather be a real nightmare, than I die unaware, yeah
ولی من ترجیح میدم یه کابوس واقعی باشم به جایی اینکه بی‌خبر باشم و بمیرم، آره
Someone like me can be a real nightmare, completely aware
یکی مثل من میتونه یه کابوس واقعی باشه، کاملا هم آگاه باشه
But I’m glad to be a real nightmare, so save me your prayers
اما من خوشحالم که یه کابوسم، پس دعاهاتو واسه من نگه‌دار
I, I keep a record of the wreckage of my life
من، من همیشه از زندگی خرابم یه یادگاری برمیدارم
I gotta recognize the weapon in my mind
باید اسلحه‌ی ذهنمو بشناسم
They talk shit, but I love it every time
اونا جفنگ میگن، اما من هر دفعه عاشق این جفنگا میشم
And I realize
و میفهمم که
I, I keep a record of the wreckage of my life
من، من همیشه از زندگی خرابم یه یادگاری برمیدارم
I gotta recognize the weapon in my mind
باید اسلحه‌ی ذهنمو بشناسم
They talk shit, but I love it every time
اونا جفنگ میگن، اما من هر دفعه عاشق این جفنگا میشم
And I realize
و میفهمم که
I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night
من یه رویای شیرین نیستم، من یه شب جهنمی‌ام ( كابوس شبم)
That I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night
که من یه رویای شیرین نیستم، من یه شب جهنمی‌ام ( كابوس شبم)

همچين بخوانيد: متن و ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons