تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

5 معما برای تقویت مغز

معما برای تقویت مغز
خرید کاندوم

در تصویر زیر چه تعداد حیوان می بینید؟

کدام یک از ببرها تنهاست؟

در تصویر زیر چند مربع را می بینید؟

به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد ؟

در تصویر زیر اشتباه را پیدا کنید؟

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

پاسخ ها :

1-

2-

3-

4-

5-