تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

یادگیری مهارت نه گفتن به درخواست های غیر منطقی

مهارت نه گفتن در کودکان
خرید کاندوم

مجموعه انیمیشن پیشگیری از بیماری ایدز با همکاری وزارت بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)، صندوق عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی تولید شده است.

داستان این قسمت، در مورد یادگیری مهارت نه گفتن به درخواست های غیر منطقی است. ماجرا از این جا شروع می شود که پدرهوشنگ درخواست اصغرآقا- همسایه شان را – که برای گرفتن ماشین آمده را رد می کند.

هوشنگ در برابر این کار پدرش احساس رضایت کرده و از او می پرسد:

نترسیدید که اصغرآقا با نه گفتن شما ناراحت شود؟

پدر هوشنگ در جواب گفت: حرف حساب زدن دلخوری و ناراحتی ندارد. بهتر از این است که ماشین را ببرد و تصادف کند و دردسر برایمان ایجاد شود.

مادرم هوشنگ هم رو به هوشنگ می گوید: گاهی اوقات نه بگوییم بهتر از این است که زندگیمان از دست برود. هوشنگ از اینکه بلد نیست در مقابل درخواست دوستانش نه بگوید چون از ناراحتی و طرد شدن از بین آنها می ترسد برای مادر و پدرش می گوید. مادر در جواب می گوید: اگه آنها کمی دلخور شوند بهتر از این است که زندگی ات را در مقابل قبول یک درخواست غیرمنظقی از دست بدهی. گاهی اچ آی وی دلیلش همین موضوع است وقتی نه بگوییم زندگی سالمی خوهیم داشت.