تا 70% تخفیف + خرید اقساطی

هیس! اینجا راجع به مسائل جنسی حرف نزنید!

سکوت در مورد سکس
خرید کاندوم

دکتر اسماعیل تبار: چرا روابط زناشویی زوج ها سرد است اما با غریبه ها ارتباط گرمی دارند؟ تلویزیون صحبت کردن در مورد مسائل زناشویی را زشت می داند! مسخره است که خدارا دوست داریم اما رابطه خوبی با همسرمان نداریم/ زنان غربی بیشتر از زنان کشورمان اصول زندگی را رعایت می کنند/ ما به دختران و پسرانمان عشق را یاد نمی دهیم