خرید اقساطی بدون ضامن، چک و سفته

آموزش جنسی ، بچه چه جوری درست می شه؟

لوازم شخصی برقی
در این مطلب فیلمی از مجموعه فیلم های آموزش جنسی کاری از تیم یک پیشنهاد ساده را به اشتراک می گذاریم.
موضوع فیلم : سوالات و رفتارهای بی تناسبی که از کودکان شنید یا دیده می شود چه عللی داشته و چه نوع مدیریتی و مهارتی را نیاز مند است؟