خرید اقساطی بدون ضامن، چک و سفته

تولید مثل انسان ها در سال 2050 چگونه خواهد بود؟ +فیلم

لوازم شخصی برقی

در سال 2050 رابطه جنسی انسانها برای لذت خواهد بود نه برای تولید مثل

در آینده ای نه چندان دور بچه دار شدن به روش لقاح مصنوعی راه آسان و بی خطر پدر و مادر شدن خواهد بود. فرزندانی بدون بیماری های ژنیتیکی و بسیاری از مزایای دیگر دلیل استفاده از این روش است.

خرید اینترنتی کاندوم کاپوت

کانال تلگرام کادولین